1 min read
Latest Trending ଚିତ୍ର କବିତା ନିରବ ନୀଡ଼

ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା

କହରା ରଙ୍ଗର ବଉଦ ତରଳିଟିପି ଟିପି ପଡ଼େ ପାଣି,ଉଡୁଥିଲା ବର୍ଷା ପବନ ସହିତେକେଶ ଝାଡ଼େ ମେଘରାଣୀ। ପ୍ରେମର ବରଷା ବରଷି ଯାଅ ଗୋଶ୍ରାବଣ ଯାଇଛି ସରି,ଚଗଲା ସୁଅରେ ଚହଲି ଯାଉଛିକଅଁଳ ପୀରତି ବାରି। ଗୋଟିଏ [more…]

1 min read
Latest ଚିତ୍ର କବିତା ମିଠାକଥା

ଚିତ୍ର କବିତା (୩)

ଚିତ୍ର କବିତା (୩) କବି ରବି ଶତପଥୀଙ୍କ ଚିତ୍ର କବିତା ସିରିଜ । ଶବ୍ଦ ଓଡିଶା ୱେବ ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢନ୍ତୁ,ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ । ମତାମତ ପାଇଁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ www.sabdaodisha.com । [more…]

1 min read
Latest ଚିତ୍ର କବିତା ମିଠାକଥା

ଚିତ୍ର କବିତା (୨)

ରବି ଶତପଥୀ,କବି ( ଚିତ୍ର କବିତା -୨) କବି ରବି ଶତପଥୀଙ୍କ ଚିତ୍ର କବିତା ସିରିଜ । ଶବ୍ଦ ଓଡିଶା ୱେବ ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢନ୍ତୁ,ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ । ମତାମତ ପାଇଁ ଭିଜିଟ [more…]

1 min read
Latest ଚିତ୍ର କବିତା ମିଠାକଥା

ଚିତ୍ର କବିତା (୧)

ରବି ଶତପଥୀ,କବି ଚିତ୍ର କବିତା (୧) କବି ରବି ଶତପଥୀଙ୍କ ଚିତ୍ର କବିତା ସିରିଜ । ଶବ୍ଦ ଓଡିଶା ୱେବ ନ୍ୟୁଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢନ୍ତୁ,ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ । ମତାମତ ପାଇଁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ [more…]